Penzion Arna

 • Neumannova 6, 747 07 Opava
 • Vedoucí provozovny: Vlasta Barešová
  Mobil: Vlasta Barešová
  +420 723 841 994
   Karel Bareš
  +420 606 280 789
 • E-mail: penzion_arna@seznam.cz
 • Jsme na Facebooku | Penzion Arna |
 • Mapa - Neumannova 6, 747 07 Opava
 • Zobrazit na mapy.cz

Reklamní odkazy

Fotografie k odkazům

Blücherův palác
Blücherův palácOpava
Sobkův palác
Sobkův palácOpava
Památník Petra Bezruče
Památník Petra BezručeOpava
Radnice Hláska - Opava
Radnice HláskaOpava
Zámek - Hradec nad Moravicí
Zámek Hradec n/MoravicíHradec nad Moravicí
Zámek - Raduň
Státní zámek RaduňRaduň
Zámek - Kravaře ve Slezku
Zámek - Kravaře ve SlezkuKravaře ve Slezku

Zajímavá místa v okolí

Opava – Blücherův Palác

Barokní šlechtický palác s bohatou štukem zdobenou fasádou byl postaven na místě šlechtického domu patřícího původně Tvorkovským z Kravař. Na jeho místě postavil ve 30. letech 18. století Jiří Rudolf Wipplar dnešní barokní palác. Po požáru byl opraven dalším majitelem, hrabětem Janem Larisch-Mönnichem. Objekt přešel sňatkem do držení Gebharda Blüchera, vnuka vítěze nad Napoleonem u Waterloo. Později byl palác upraven na nájemní dům, v němž řadu let bydlel známý opavský advokát, slezský buditel a zemský poslanec František Stratil. V letech 1932 - 1938 zde bylo umístěno Zemědělské muzeum. Dnes slouží budova potřebám přírodovědného oddělení Slezského zemského muzea.


Opava – Sobkův Palác

Na místě tří starších domů byl v roce 1733 vybudován Karlem Josefem Rogojským z Rohožníku nový palác v barokním slohu, restaurovaný po požáru roku 1758 Maxmiliánem Jindřichem Sobkem z Kornic. Městský palác s mansardovým rizalitem je zdoben pilířovým portálem se sochařským dekorem, který nese balkón s krásně tepanou rokokovou mříží. V přízemí se dochovaly barokní klenby. Jeho držitelem byl také hrabě Šternberk. Byly zde umístěny i úřadovny Slezského zemského archivu. V současné době je budova sídlem firmy Opavská lesní a.s.


Opava – Památník Petra Bezruče

Expozice Život a dílo Petra Bezruče je instalována v budově Památníku Petra Bezruče, která stojí v místě, kde stával rodný dům básníka. Byla vybudována v roce 1967 pod záštitou UNESCO v rámci oslav 100. výročí narození Petra Bezruče.


Opava - Hláska

Městská věž, původně dřevěná, sloužila pro ohlašování požárů. V letech 1614-1618 postavena nová věž v renezančním stylu. Stala se obchodním centrem, sídlem soudu a místem jednání městské rady. Dnes je hlavní budovou Magistrátu města Opavy.


Hradec nad Moravicí

Zámek Hradec nad Moravicí je situován v 60-ti hektarovém přírodně-krajinářském parku, a cenné uměleckohistorické sbírky jej řadí mezi vyhledávané turistické cíle regionu. Je znám jako důležité hudební středisko. Každoročně se zde konají mimořádné akce, jimž dominuje mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec. Osídlení již od doby kolem 2000 př.n.l., Přemyslovci, knížecí rodina Lichnovských z Voštic. Hradec navštívili mj. L. van Beethoven, F.Liszt, J.Mánes, G.Hauptmann… V květnu 1945 bylo panství konfiskováno ve prospěch československého státu a zámek záhy otevřen veřejnosti. Prohlídkový okruh vede luxusně zařízenými reprezentačními salony i pokoji pohodlných hostinských apartmá. Galerie nabízí skvosty původní zámecké obrazárny. Nechybí ani historické expozice. Zámek je přístupný v dubnu, říjnu a prosinci o sobotách a nedělích, od května do září denně mimo pondělí. Základní prohlídka trvá 70 minut.


Zámek - Raduń

Zámek Raduň: Prohlídková trasa prochází atraktivně vybavenými pokoji soukromého knížecího apartmá. Součástí návštěvního okruhu je také bibliotéka s více než 15 000 svazky, převezenými sem ze zámku Hradce nad Moravicí a zbrojnice s cenným souborem chladných a palných zbraní. Zámek je přístupný v dubnu a říjnu o sobotách a nedělích, od května do záři denně mimo pondělí. Základní prohlídka trvá 50 minut.


Zámek Kravaře ve Slezsku

Jako tvrz je objekt uváděn v pol. 16. století. Dnešní barokní přestavba pochází z let 1721 - 1728. Projektanti přestavby nejsou známí. Předpokádá se, že by jimi mohly být Johan Fischer z Erlachu nebo jeho žák Lucas von Hildebrand. V roce 1920 zámek s přílehlým 20-ti hektarovým parkem a polnostmi koupil Československý stát, který zde zřídil hospodářskou a hospodyňskou školu. Objekt v lednu roku 1937 vyhořel a byl provizorně zastřešen. Ke generálním opravám se přistoupilo v polovině 50. let. Ze zámku se měla stát expozice barokního umění Slezska. Nicméně v roce 1969 státní a politické úřady rozhodly, že zde zřídí vojenskou expozici, připomínající boje o Ostravsko na počátku roku 1945. Expozice nazvaná Ostravská operace od roku 1970 - 1989 sloužila veřejnosti. Od roku 1990 je majitelem zámku Město Kravaře, které zde zřídilo kulturní středisko. O něco později, v roce 1996 bylo založeno Zámecké muzeum Kravaře a od roku 1997 byla otevřena stálá barokní expozice.


| Penzion Arna © 2008 | Všechna práva vyhrazena | Ubytování Opava | Penzion |
Webdesign: Otakar Korolus